adultsearch.com

Z wielkim smutkiem przyjmujemy wiadomość o śmierci wielkiego ludowca ziemi zachodniopomorskiej kol. Andrzeja Durki, członka naszego Zarządu Powiatowego PSL w Pyrzycach, długoletniego i bardzo aktywnego członka naszego stronnictwa, byłego wicemarszałka i wicewojewody.

W dniu 3 marca odbyło się spotkanie z sympatykami i seniorami Polskiego Stronnictwa Ludowego Ziemi Pyrzyckiej. Były to chwile wspomnień o dawnej historii i działalności ludowej w naszym rejonie ludowej.

Dodatkowe informacje